I Tornei 2022

3×3 Elite Sardinia Alghero – 24/25 giugno – 3×3 Elite Sardinia Alghero – Le info

05 Aprile 2022
I Tornei 2022

Torneo Armana – 18/19 giugno – Le info

05 Aprile 2022
I Tornei 2022

Tower Kings – 11/12 giugno – Le info

05 Aprile 2022
I Tornei 2022

Rieti Sport Festival 3×3 Cup – 9/12 giugno – Le info

05 Aprile 2022
I Tornei 2022

Opening Tournament – 3/4 giugno – Le info

30 Marzo 2022
3x3 Italia Streetbasket Circuit 2021 I Tornei 2022

– Bomground – Bomground – Le info

07 Marzo 2022
3x3 Italia Streetbasket Circuit 2021 I Tornei 2022

– Il Re della bassa – I Re della bassa – Le info

07 Marzo 2022
3x3 Italia Streetbasket Circuit 2021 I Tornei 2022

– The Heineken Sport Week – The Heineken Sport Week – Le info

07 Marzo 2022
3x3 Italia Streetbasket Circuit 2021 I Tornei 2022

– Back in Town – Back in Town – Le info

07 Marzo 2022
3x3 Italia Streetbasket Circuit 2021 I Tornei 2022

– Basket on the beach – Basket on the beach – Le info

07 Marzo 2022